(020) 21 01 567

Wat wij doen.

1. Huis zoeken.

Bij een kennismakingsgesprek worden uw wensen besproken. Meerdere woningconcepten (inclusief plattegronden) worden vergeleken met uw wensen, zodat er een realistisch plan op maat gemaakt kan worden. Vanaf dat moment wordt er actief gezocht naar de meest geschikte woning. U ontvangt direct bericht als er een woning beschikbaar komt die aan uw wensen voldoet. Als de bezichtiging een positieve indruk achterlaat, wordt de woning juridisch getoetst en de plattegrond aangepast. Dit resultaat wordt besproken. Als de woning u voldoende perspectief geeft, zal Huis voor je Kind haar definitieve advies geven, waarna u de eindbeslissing neemt over een eventuele bieding.

2. Huis verbouwen.

De nieuwe indelingstekeningen die voor u zijn gemaakt tijdens het zoeken van een geschikt huis worden verder uitgewerkt en aan u verstrekt. Hierna heeft u de keuze om zelf de verbouwing te regelen of Huis voor je Kind hiervoor in te huren. Voor een vast percentage van de verbouwsom wordt het complete proces begeleid. Wij schakelen ons vaste team van vakmensen in en doen regelmatige checks op uitvoering en tijdschema.

3. Huis verhuren.

U heeft de woning gekocht voor uw kind als huurder. Meestal gaat hij of zij daar niet alleen wonen. Gaan er geen vrienden of vriendinnen bij uw kind wonen, dan kunnen wij via ons netwerk medehuurders zoeken. Dit gebeurt in nauw contact met uw kind, zodat de huisgenoten goed passen bij zijn of haar karakter en levensstijl.
Bij de standaard dienstverlening is het opstellen van huurcontracten inbegrepen. Tevens wordt er een stappenplan verstrekt aan u en uw kind, zodat de start van het studentenhuis vlekkeloos verloopt. Dit gaat bijvoorbeeld over het sleutelplan, borgsommen, meterstanden, checks-in’s, etc.

4. Huis beheren.

Nu uw kind met zijn of haar huisgenoten geniet van het studentenleven blijven er altijd zorgen voor de verhuurder. Dit betreft kleine en grote praktische zaken. Om deze laatste zorgen ook uit handen te nemen, kunt u voor een acceptabel bedrag per maand kiezen voor de beheerservice van Huis voor je Kind. Huurders nemen rechtstreeks contact op met Huis voor je Kind bij defecten of vragen. Ook zijn wij voor de verhuurder een aanspreekpunt bij praktische zaken. Wij zorgen ervoor dat niemand nodeloos in de kou komt te staan!