(020) 21 01 567

Meer belasting is minder netto rendement

Als uw vastgoed privé-investeringen zijn, dan betaalt u belasting in Box 3. Door een laag fictief rendement is uw huurwoning dan nauwelijks belast. Helaas gaat daar verandering in komen. Vanaf 2022 wordt sparen minder zwaar en beleggen zwaarder belast op basis van de volgende formule:
(0,09% x spaarvermogen) + (5,33% x overige bezittingen) – (3,03% x schulden) = Box 3 inkomen.
Dit inkomen wordt vervolgens belast tegen een tarief van 33%. Deze nieuwe berekeningsmethodiek dient ertoe dat het financieren van (vastgoed)beleggingen met geleend geld wordt ontmoedigd.

Voorbeeld
Een box 3 belegger met een vastgoedportefeuille van € 1 miljoen en een schuld van € 600.000 die onder het huidige regime hierover dik € 4.000 belasting betaalt, zal onder het nieuwe regime bijna € 12.000 belasting moeten betalen; bijna drie keer zo veel dus!