(020) 21 01 567

Tweemaal laatste kans in 2019

LAATSTE KANS NUMMER ÉÉN

Erfpacht eeuwigdurend afkopen is in veel gevallen gunstig; zeker als er voldoende eigen geld is en u de wens heeft om het appartement lang aan te houden. Wilt u weten of het verstandig is om dit te doen? Ga dan naar https://berekenuwoverstap.nl/bereken-overstapkosten/, vul de berekeningstool in en stuur de PDF naar info@hvjgroep.nl. Wij kijken vrijblijvend met u of de afkoop interessant is.

Let wel, uw aanvraag moet vóór 1 januari 2020 bij de gemeente binnen zijn, als u nog van de kortingsregeling gebruik wilt maken.


LAATSTE KANS NUMMER TWEE

Voor verhuur van uw woning in Amsterdam aan 3 of meer volwassenen heeft u een omzettingsvergunning nodig. Uw aanvraag dient binnen te zijn vóór 1 januari 2020 om nog te profiteren van een meer gunstige regeling. Doet u dat later (en dat doet u uiteindelijk toch, want u bent het verplicht!), krijgt u te maken met aangescherpte verhuurvoorwaarden.

Let wel, geeft u na 1 december 2019 opdracht aan HVJ groep om de omzettingsvergunning aan te vragen, dan kunnen wij niet garanderen dat er tijdig een complete aanvraag bij de gemeente Amsterdam ingeleverd kan worden.