Over ons

Huis voor je Kind neemt uw zorgen uit handen

De hypotheekrente is laag, woningwaarden stijgen weer en spaarrente levert weinig meer op. Volgens de NVM zijn dit extra redenen voor ouders om te investeren in een huis voor hun kinderen in de stad.

Echter, er was tot voor kort niemand die deze ouders hielp om lastige keuzes te maken en hen de zorgen uit handen te nemen voor een acceptabele prijs. Nu wel.
Huis voor je Kind is een dienst voor ouders die hun kind tijdens hun studie een goed en veilig onderdak willen bieden middels een verantwoorde vastgoedinvestering.

  • Doelen

    Bekendheid te geven aan de mogelijkheid om huisvesting voor het studerende kind te regelen middels aankoop van een woning.

  • Ouders te begeleiden bij het zoeken, vinden en aankopen van onroerend goed.

  • Desgewenst extra diensten te verlenen met betrekking tot verbouwing van de woning, het vinden van medebewoners en het beheren van de woning.

wat wij doen

Zo dat u een veilig onderdak kan kopen voor uw kind door middel van een verantwoordelijke vastgoed investering.
Huis zoeken

Bij een kennismakingsgesprek worden uw wensen besproken. Meerdere woningconcepten (inclusief plattegronden) worden vergeleken met uw wensen, zodat er een realistisch plan op maat kan worden gemaakt.
Vanaf dat moment wordt er actief gezocht naar de meest geschikte woning en ontvangt u direct bericht als er een woning beschikbaar komt die aan uw wensen voldoet. Als de bezichtiging een positieve indruk achterlaat, wordt de woning juridisch getoetst en de plattegrond aangepast. Dit resultaat wordt besproken.
Als de woning u voldoende perspectief geeft, zal Huis voor je Kind haar definitieve advies geven, waarna u de eindbeslissing neemt.

Verbouwen

De nieuwe indelingstekeningen die voor u zijn gemaakt tijdens het zoeken van een geschikt huis worden verder uitgewerkt (let op: dit zijn geen bouwkundige tekeningen) en aan u verstrekt.
Hierna heeft u de keuze om zelf de verbouwing te regelen of Huis voor je Kind hiervoor in te huren. Voor een fixed fee wordt alles begeleid, onder andere het inschakelen van vakmensen en regelmatige checks op uitvoering en tijdschema.

Verhuur

Als de verbouwing is afgerond en het huis woonklaar is voor de studenten kunnen u of uw kind zelf beslissen wie de huurders worden.
Echter, optioneel kan Huis voor je Kind ook medehuurders van uw kind zoeken. Dit gebeurt in nauw contact met uw kind, zodat de huisgenoten goed aansluiten op zijn of haar wensen.
Bij de standaard dienstverlening is het opstellen van huurcontracten inbegrepen. Tevens wordt er een stappenplan verstrekt aan u en uw kind, zodat de start van het studentenhuis vlekkeloos verloopt. Dit gaat bijvoorbeeld over het sleutelplan, borgsommen, meterstanden, checks, etc.

Beheer

Nu uw kind met zijn of haar huisgenoten geniet van het studentenleven blijven er altijd zorgen voor de verhuurder. Dit betreft kleine en grote praktische zaken.
Om deze laatste zorgen ook uit handen te nemen, kunt u kiezen voor de beheerservice van Huis voor je Kind voor een acceptabel bedrag per maand.
Huurders nemen rechtstreeks contact op met Huis voor je Kind bij defecten of vragen.

Dit zeggen anderen over ons

NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP

*verplicht